Συμμετοχή σε ομάδα εστιασμένης συζήτησης με θέμα «Τα δικαιώματά σου! Πες μας τι έχει σημασία για εσένα!»

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει μέρος σε εστιασμένη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Ιουλίου, με θέμα “Τα δικαιώματά σου – πες μας τι έχει σημασία για εσένα!!”. Οι συμμετέχοντες θα μιλήσουν για τις εμπειρίες και τις απόψεις τους σχετικά με την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα και δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για τη συμμετοχή.

Οι πληροφορίες που θα συλλεγούν θα ανωνυμοποιηθούν και θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές ενώ θα συμβάλουν σε πανευρωπαϊκή έρευνα που εκπονεί ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (European Union Agency on Fundamental Rights -FRA) για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών.

Τόπος διεξαγωγής: Ακαδημίας 43, Αθήνα, 3ος όροφος, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Ώρες διεξαγωγής: 17:30-19:30

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Να είστε τουλάχιστον 18 ετών, κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων για τουλάχιστον 12 μήνες και να μην απασχολείστε στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δηλώσεις συμμετοχής: Εάν θέλετε να λάβετε μέρος, στείλτε email με τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ηλικία, τηλέφωνο επικοινωνίας, επάγγελμα και εκπαίδευση) στην ηλεκτρονική διεύθυνση franet@cecl.gr ή καλέστε στα τηλέφωνα 210 3623089-029 έως και την Παρασκευή 6 Ιουλίου (Υπόψη κυρίας Βεατρίκης Γιαννόγλου). Οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.