Εκδήλωση Διάχυσης Αποτελεσμάτων “Η προστασία των θυμάτων στην ελληνική έννομη τάξη:προκλήσεις και προοπτικές”

 

                                                

 Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου σας καλεί, την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου «Developing Directive – compatible practices for the identification, assessment and referral of victims» («Αναγνώριση, εξατομικευμένη εκτίμηση αναγκών και παραπομπή θυμάτων με βάση την Οδηγία 2012 / 29 / ΕΕ»).

 

Τόπος:   ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20, Αθήνα

Χρόνος: 31 Ιανουαρίου 2018, 17:00

Σκοπός του προγράμματος ήταν να συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας 2012 / 29 / ΕΕ μέσω του εντοπισμού πρότυπων πρακτικών για: α) τον εντοπισμό θυμάτων, β) την εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών προστασίας και γ) τη δικτύωση και διαδικασία παραπομπής μεταξύ των αρμοδίων φορέων (http://victimspractices.eu/).

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην παρουσίαση των καλών πρακτικών από τις 7 χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα όπως καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας ενώ θα συζητηθούν και τα θέματα προστασίας των θυμάτων στην ελληνική έννομη τάξη καθώς και οι προκλήσεις του νόμου 4478/2017.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν:

  • Μαρία Γιαννακάκη, Γενική Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • Δρ. Τίνα Σταυρινάκη, Βοηθός Συντονίστρια του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας
  • Δρ. Μαρία Μουσμούτη, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
  • Βεατρίκη Γιαννόγλου, Επιστημονική Συνεργάτιδα του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

 

 

                               

Co-funded by the Justice Programme of the European Union

Disclaimer: “The content of this notice has been produced with the financial support of the Justice Programme of the European Union. The contents are the sole responsibility of the Centre for European Constitutional Law – Themistocles & Dimitris Tsatsos Foundation and its partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.”