Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αποκεντρωμένη λειτουργία του Προνοιακού Χάρτη μέσω του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας – Ελλάδα

Περίοδος
Σεπτέμβριος 2000 – Αύγουστος 2003

Πρόγραμμα
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

Αντικείμενο
Το έργο αποσκοπούσε στην αναβάθμιση του προνοιακού χάρτη και τη μετάβαση από το υπάρχον κεντρικό μοντέλο διαχείρισης της πληροφορίας σε ένα αποκεντρωμένο μοντέλο, το οποίο συντονίζεται σε επίπεδο ΠεΣΥ. Το έργο προέβλεπε την εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης της λειτουργίας του Χάρτη, οδηγό εφαρμογής του νέου συστήματος και αναβάθμισή του με συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τους πληθυσμούς – στόχο. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
  • Infomap S.A.