Απλούστευση των διαδικασιών στο μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών – Ελλάδα

Περίοδος
Δεκέμβριος 2003 – Φεβρουάριος 2004

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εξωτερικών

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αφορά την εκπόνηση μελέτης για την απλούστευση των διαδικασιών στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, και περιλαμβάνει καταγραφή και απλούστευση των διαδικασιών και διασύνδεση με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Την ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.