Παροχή Υπηρεσιών για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση Επιμορφωτικού Προγράμματος για Επιμορφωτές στην Εκπαιδευτική Εφαρμογή της Πληροφορικής – Κυπριακή Δημοκρατία

Περίοδος
Οκτώβριος 2008 – Δεκέμβριος 2008

Πρόγραμμα
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, ΕΕΠ «Προώθηση και βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και της Δια Βίου Μάθησης», Άξονας Προτεραιότητας 2, Mέτρο 2.1 και 2.2

Αντικείμενο
Ο γενικός στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση Προγράμματος Επιμόρφωσης Επιμορφωτών για την Εκπαιδευτική Εφαρμογή της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, επιμορφώθηκαν 23 συνολικά ομάδες εκπαιδευτικών μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης στις ενότητες: Μαθηματικά, Χημεία, Άλλες Γλώσσες, Αγγλικά, Μουσική, Θρησκευτικά, Πληροφορική, Δημοτική Εκπαίδευση και Φυσική.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • EDEX – Education Excellence Corporation Ltd
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
  • Cyprus Computer Society
  • White City Education Ltd
  • ΑΚΜΗ ΚΕΚ Α.Ε.