Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη σύνταξη σχεδίου νόμου για τις Υδατοκαλλιέργειες – Ελλάδα

Περίοδος
Δεκέμβριος 2003 – Δεκέμβριος 2003

Πρόγραμμα
Υπουργείο Γεωργίας 

Αντικείμενο
Το έργο αφορά την επεξεργασία σχεδίου νόμου για τις υδατοκαλλιέργειες, τη συμπλήρωση των σχετικών άρθρων του Αλιευτικού Κώδικα (ΝΔ 420/70) και την εκπόνηση σχεδίου εισηγητικής έκθεσης. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
  • LAMANS Α.Ε