CHILD front: Ενημερωτικό Δελτίο ΙΙ

Νοέμβριος 2023

Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του έργου CHILD Front! Το ενημερωτικό μας δελτίο έχει στόχο να ενημερώσει για τις δράσεις μας στον τομέα της κατάρτισης δικαστικών λειτουργών στη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη. Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε στον κατάλογο παραληπτ(ρι)ών του δελτίου και να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες του έργου, μπορείτε να το κάνετε εδώ.

Το επόμενο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2024.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών – Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Study Visits)

Διαδικτυακή και Διά Ζώσης Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Η εκπαίδευση εκπαιδευτών πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 24 Οκτωβρίου 2023 και διαρθρώθηκε σε τρεις ημέρες διαδικτυακής και μία ημέρα δια ζώσης εκπαίδευση, με τη συμμετοχή πέντε δικαστών και δύο εισαγγελέων από την Ελλάδα, καθώς και τριών δικαστών από την Κύπρο. Η τέταρτη ημέρα της εκπαίδευσης διοργανώθηκε από τον οργανισμό Save the Children Italia, σε συνεργασία με την Ιταλική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, στις 24 Οκτωβρίου 2023, στη Ρώμη.

Στόχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτών ήταν να εξοπλίσει τους/ις συμμετέχοντες/ουσες με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους/ις επιτρέψουν να παρέχουν κατάρτιση σε συναδέλφους τους στο αντικείμενο της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης για δια ζώσης, διαδικτυακές και υβριδικές εκπαιδεύσεις σε επαγγελματίες νομικούς.

Οι δικαστές και οι εισαγγελείς που εκπαιδεύτηκαν θα συμμετάσχουν ως εκπαιδευτές/τριες στα διακρατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια του έργου, τον Δεκέμβριο του 2023 στη Θεσσαλονίκη.

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Κέντρο Cooperative Civico Zero – Ρώμη – 25 Οκτωβρίου 2023

Οι συμμετέχοντες/ουσες επισκέφθηκαν το κέντρο CivicoZero, έναν κοινωνικό συνεταιρισμό που παρέχει υπηρεσίες ένταξης και στήριξης σε ανηλίκους, ιδίως ασυνόδευτους πολίτες τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαιδευτικής, νομικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους του συνεταιρισμού και να συνομιλήσουν με τους επαγγελματίες που εργάζονται εκεί σχετικά με τις εμπειρίες τους από τη δουλειά τους με τους ωφελούμενους ανήλικους.

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Σόφιας – 27 Οκτωβρίου 2023

Στην επίσκεψη, που διοργανώθηκε από το Κέντρο για τη Μελέτη της Δημοκρατίας (Center for the Study of Democracy), οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με δικαστές και εισαγγελείς του Περιφερειακού  Δικαστηρίου της Σόφιας και να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη. Επίσης, περιηγήθηκαν σε αίθουσες του δικαστηρίου, αλλά και σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα όπου διεξάγονται δικαστικές υποθέσεις που αφορούν ή περιλαμβάνουν παιδιά (blue room).

Σχόλια συμμετεχόντων/ουσών:

Οι συμμετέχοντες/ουσες αξιολόγησαν την εμπειρία τους από την εκπαίδευση ως ιδιαίτερα θετική, τονίζοντας ιδιαίτερα το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων και την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, τη μεταδοτικότητα των εκπαιδευτ(ρι)ών, καθώς και τη χρησιμότητα της βιωματικής εκπαίδευσης. 

Τι αισθάνεστε ότι κερδίσατε περισσότερο από αυτή την εκπαίδευση;

«… εμπειρία σε εργαλεία και μεθόδους κατάρτισης, αλληλεπίδραση με εμπειρογνώμονες διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με συναδέλφους»

«Ενημερώθηκα για την προσέγγιση προς τα παιδιά σε αστικές, ποινικές και διοικητικές διαδικασίες, γεγονός που μου επέτρεψε να αποκτήσω μια ολοκληρωμένη κατανόηση του θέματος….»

«Μπόρεσα να κατανοήσω πώς άλλες χώρες εφαρμόζουν στην πράξη τις θεωρητικές κατευθυντήριες γραμμές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης»

Ποια ήταν τα πιο σημαντικά στοιχεία που αποκομίσατε από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις;

«Η ανάλυση που έγινε σχετικά με τις μεθόδους κατάρτισης ήταν πολύ σημαντική, καθώς και οι πρακτικές ασκήσεις που ακολούθησαν. Επιπλέον, η επίσκεψη στο Cooperativo CivicoZero ήταν πολύ χρήσιμη, καθώς φάνηκε η συμβολή της οργάνωσης και η προσέγγιση όσον αφορά τα ασυνόδευτα παιδιά.  Τέλος, θεωρώ ότι η παρουσία μας στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Σόφιας (επίσκεψη στο blue room), όπου αναλύθηκε ο τρόπος υποβολής ερωτήσεων στα παιδιά από τους δικαστές μέσω των ψυχολόγων, είχε θεμελιώδη αξία».

Διακρατικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια – Θεσσαλονίκη – Δεκέμβριος 2023

Στο πλαίσιο του έργου, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών της Ελλάδας (ΕΣΔΙ) και το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνουν τρία διήμερα διακρατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη:

  • Στο κτήριο της ΕΣΔΙ, στη Θεσσαλονίκη στις 11-12 και 13-14 Δεκεμβρίου
  • Τον Ιανουάριο του 2024, διαδικτυακά.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες!

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε δικαστές, εισαγγελείς και σπουδαστές/στριες των Σχολών Δικαστών, από την Ελλάδα και την Κύπρο. Εστιάζουν στο ενωσιακό και ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, με ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονική εκπαίδευση από έμπειρους/ες παιδοψυχιάτρους και ειδικούς στην παιδική ψυχολογία και τη φιλική προς τα παιδιά επικοινωνία.

Περαιτέρω, το κάθε σεμινάριο θα περιλαμβάνει ειδικές θεματικές ανά κλάδο της δικαιοσύνης, εστιάζοντας ειδικότερα:

  • Στο παιδί θύμα, μάρτυρα, ύποπτο και κατηγορούμενο στην ποινική δίκη
  • Στο οικογενειακό δίκαιο και την επιμέλεια τέκνων
  • Στα δικαιώματα των ανήλικων μεταναστ(ρι)ών και αιτούντων/ουσών άσυλο
  • Στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών που εμπλέκονται σε δικαστικές διαδικασίες.

Η εκπαίδευση θα είναι βιωματική και διαδραστική, με έμφαση σε πρακτικά προβλήματα και μελέτες περίπτωσης, καθώς και σε επίκαιρη νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Περισσότερες πληροφορίες  για το έργο θα περιλαμβάνονται σε επόμενα ενημερωτικά δελτία!