LighT: Κατάρτιση δικηγόρων σχετικά με το κεκτημένο της ΕΕ για το κράτος δικαίου

Το έργο LighT (Litigating change: training lawyers on the EU rule of law acquis) ανταποκρίνεται στην επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης του κράτους δικαίου σε πέντε Κράτη Μέλη της ΕΕ με εγνωσμένες, σοβαρές ελλείψεις στον τομέα αυτόν: την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την  Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Αναγνωρίζοντας τον κορυφαίο ρόλο των δικηγόρων ως θεματοφυλάκων του ΚΔ και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, το έργο θα εκπαιδεύσει 345 δικηγόρους και 30 εκπαιδευτές, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές γνώσης. 

Η καινοτόμος μεθοδολογία εκπαίδευσης του LighT υπερβαίνει την απλή μεταφορά πληροφορίας και στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων μέσα από συμμετοχική, διαδραστική και διακρατική εκπαίδευση στο σχετικό ενωσιακό πλαίσιο. Οι συμμετέχουσες/οντες θα αποκτήσουν, έτσι, τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αποτελέσουν παράγοντες αλλαγής στις χώρες τους.

Η εκπαίδευση θα εστιάσει σε τέσσερις θεματικούς άξονες:

(α) δικαστική ανεξαρτησία και πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

(β) διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς·

(γ) ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και του Τύπου, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών μέσων·

και (δ) συμμετοχή των πολιτών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου θα διοργανωθούν:

  • Εισαγωγική εκπαίδευση για 300 δικηγόρους στο σχετικό ενωσιακό δίκαιο και τη νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ.
  • Εκπαίδευση προχωρημένου επιπέδου για 45 δικηγόρους και υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη στρατηγική υπεράσπιση υποθέσεων (strategic litigation) και στην υπεράσπιση εναντίον στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού (SLAPPs).
  • Εκπαίδευση εκπαιδευτών για 30 δικηγόρους/εκπαιδευτές στην παροχή νομικής εκπαίδευσης στις θεματικές του έργου με χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μέσων και μεθοδολογιών.

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης, η οποία θα παραμείνει διαθέσιμη προς χρήση μετά το τέλος του έργου και θα διοργανωθούν δράσεις διάχυσης, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης.

Οι δράσεις του έργου θα είναι διακρατικές, προσφέροντας την ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσης και δικτύωση. Η συμμετοχή θα διευκολυνθεί μέσα από την παροχή ταυτόχρονης διερμηνείας.

Το έργο υλοποιείται από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, σε συνεργασία με τους Akademia Leona Kozminskiego (Πολωνία), Center for the Study of Democracy (Βουλγαρία), Tarsadalomtudomanyi Kutatokozpont (Ουγγαρία) και Asociatia Pro Refugiu (Ρουμανία).