Θεματική μελέτη αξιολόγησης των μέτρων και των θεσμών προστασίας προσωπικών δεδομένων

Περίοδος
Νοέμβριος 2008 – Φεβρουάριος 2009

Πρόγραμμα
FRA2-2007-3100-01 Lot6

Αντικείμενο
Στόχο της μελέτης αποτέλεσε η ανάλυση του εθνικού θεσμικού πλαισίου προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα. Η μελέτη εστιάζει ιδίως στην παρουσίαση της σχετικής νομοθεσίας και της εφαρμογής της, στις προβλεπόμενες κυρώσεις και νομικές συνέπειες ενδεχόμενων παραβάσεων καθώς και στη λειτουργία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη, τη μη-βία “Αντιγόνη”, Ελλάδα