Βάση Δεδομένων Brussels I – 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περίοδος
Ιανουάριος 2004 – Δεκέμβριος 2007

Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Nr. JAI/A3/2003/02

Αντικείμενο
Το έργο αφορά τη δημιουργία βάσης δεδομένων για την εφαρμογή του Κανονισμού 44/2001, η οποία θα περιλαμβάνει νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των δικαστηρίων των κρατών μελών. Η βάση δεδομένων θα είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • IPR Verlag GmbH, Γερμανία
  • Asser Institute, Ολλανδία
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου