Α4: Διερεύνηση και δίωξη των δικτύων εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών και κοριτσιών στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Προσδιορίζοντας ελλείψεις και ανάγκες

Οι εταίροι του έργου Α4 παρουσιάζουν τα βασικά ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη σχετικά με: α) τη νομοθεσία, β) τις πρακτικές που καθιστούν αναποτελεσματικές τις διαδικασίες διερεύνησης και δίωξης και συμβάλλουν στην ανεπαρκή προστασία των θυμάτων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, και γ) τις καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν κυρίως στο αυστριακό πλαίσιο.

Η εμπορία ανθρώπων αποτελεί έγκλημα και σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό μπορεί να φαίνεται προφανές, ωστόσο, δημιουργεί ένα πολύ περίπλοκο πλαίσιο για τα κράτη, τα οποία πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την αποτελεσματική πρόληψη, τη δίωξη των δικτύων εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων.

Η εμπορία και σεξουαλική εκμετάλλευση επηρεάζει ανθρώπους και κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς είναι αρκετά συχνά διασυνοριακό φαινόμενο. Παρά τη σοβαρότητα του ζητήματος, τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι μόνο 1 δίωξη για κάθε 2.154 γυναίκες θύματα σεξουαλικής εμπορίας ανθρώπων παγκοσμίως καταλήγει σε καταδίκη (2020). Τα ελληνικά βόρεια σύνορα αποτελούν μια από τις κύριες κερκόπορτες της Ευρώπης για τους διακινητές. Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, το A4 στοχεύει στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας όλων των φορέων που εμπλέκονται στην εμπορία ανθρώπων, ιδίως γυναικών και κοριτσιών που υφίστανται σεξουαλική εκμετάλλευση και η ενίσχυση της προστασίας των γυναικών/κοριτσιών που πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων, μέσω ενός ανθεκτικού μηχανισμού, υπό την ηγεσία της αστυνομίας, στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, περιλαμβάνει κοινές δραστηριότητες και την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των αρμόδιων φορέων στην Αυστρία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Οι τρεις χώρες μπορεί να έχουν διαφορές σε ό,τι αφορά την εμπορία ανθρώπων, αλλά και στις τρεις η επικρατέστερη μορφή εκμετάλλευσης είναι η σεξουαλική και τα θύματα είναι κυρίως γυναίκες. Επιπλέον, όλες υπόκεινται στο ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς σε ό,τι αφορά τη δίωξη των δικτύων εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων.

Η Αυστρία είναι χώρα προορισμού των θυμάτων, ενώ από την άλλη η Βουλγαρία αποτελεί χώρα προέλευσης, καθώς και σημείο εισόδου μεταναστών/στριών από τη Μέση Ανατολή και την Ασία προς τη Δυτική Ευρώπη. Και η Ελλάδα αποτελεί παραδοσιακά χώρα προορισμού – μια κατάσταση που έχει επιδεινωθεί λόγω των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη μετά το 2015, αλλά και λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα από το 2009. Ακόμη, και οι τρεις αποτελούν χώρες διέλευσης, ενδιάμεσης στάσης.  

Η εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση συνδέεται με τη φτώχεια και την κατάρρευση του κράτους πρόνοιας, γεγονός που ενισχύει την ευαλωτότητα των θυμάτων αλλά και δυσχεραίνει τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και την προστασία τους.

Διαβάστε την περίληψη της έρευνας εδώ.

Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο
συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ’ αυτήν πληροφοριών.