Living in another Member State: barriers to EU citizens’ full enjoyment of their rights

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ως εθνικό σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (FRANET) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (European Union Agency on Fundamental Rights – FRA) έχει αναλάβει την εκπόνηση μελέτης με θέμα “Living in another Member State: barriers to EU citizens’ full enjoyment of their rights”.

Αντικείμενο της έρευνας είναι η συλλογή και η καταγραφή σχετικής εθνικής νομολογίας αναφορικά με τα δικαιώματα των πολιτών της Ε.Ε. και των μελών των οικογενειών τους για ελεύθερη μετακίνηση και διαμονή στην επικράτεια των κρατών μελών, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 18 έως 25 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Οδηγία 2004/38/ΕΚ. Ειδικότερα η έρευνα θα εστιάσει στην ανάλυση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν: α) την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγενείας, β) το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στις δημοτικές εκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας τους, υπό τους ίδιους όρους με τους πολίτες του εν λόγω κράτους, γ) το δικαίωμα να απολαύουν στο έδαφος τρίτης χώρας στην οποία το κράτος μέλος δεν εκπροσωπείται, η προστασία των διπλωματικών και προξενικών αρχών κάθε κράτους μέλους, υπό τους ίδιους όρους με τους πολίτες του εν λόγω κράτους και δ) το δικαίωμα προσφυγής τους στα θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης σε μία από τις γλώσσες των Συνθηκών και να λαμβάνουν απάντηση στην ίδια γλώσσα.