Mapping minimum age requirements in respect to the rights of the child in the EU

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ως εθνικό σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (FRANET) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (European Union Agency on Fundamental Rights – FRA) έχει αναλάβει την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: “Mapping minimum age requirements in respect to the rights of the child in the EU ”.

Αντικείμενο της μελέτης και σκοπός του προγράμματος είναι η χαρτογράφηση των κατώτατων ηλικιακών ορίων, όπως ορίζονται στη νομοθεσία των 28 Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών, σε διάφορα πεδία πολιτικής. Το εν λόγω πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει στη συγκριτική ανάλυση και μελέτη των διαφορετικών κανόνων και πρακτικών που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα ηλικιακά προαπαιτούμενα. Απώτερος σκοπός είναι να διαπιστωθούν τυχόν ασυμβατότητες, «κενά» προστασίας και περιορισμοί, που μπορεί να προκύπτουν μέσα από την εφαρμογή διαφορετικών ηλικιακών ορίων στο πλαίσιο της νομοθεσίας και των πρακτικών που αφορούν στα δικαιώματα των παιδιών.

Η εκπόνηση της μελέτης θα διενεργηθεί βάσει δευτερογενούς έρευνας, η οποία αποσκοπεί στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις νομικές δυνατότητες των παιδιών στο πλαίσιο των κρίσιμων νομικών διαδικασιών και στην καταγραφή των αντίστοιχων εθνικών νομοθετικών προβλέψεων του αστικού, ποινικού, διοικητικού και υπαλληλικού δικαίου, καθώς και των διαφόρων Κανονισμών που εισάγουν ηλικιακά κριτήρια για την πραγμάτωση συγκεκριμένων δικαιωμάτων και αξιώσεων.
Η καταγραφή των δεδομένων βασίζεται κυρίως στις προβλέψεις των τυπικών νόμων και μόνο σε περίπτωση έλλειψης ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων για συγκεκριμένα θέματα λαμβάνονται υπόψη και καταγράφονται οποιεσδήποτε άλλες προβλέψεις (νομοθετικές ή μη).