Ετήσια Έκθεση για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα (2014)

Περίοδος
Νοέμβριος 2014-Μάρτιος 2015

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής

Αντικείμενο
Σκοπός της μελέτης είναι να παρουσιάσει τις εθνικές (πολιτικές, νομικές, διοικητικές) εξελίξεις στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου to 2014 και να προβεί σε τεκμηριωμένη παρουσίαση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της επίδρασης των ευρωπαϊκών πολιτικών στην Ελλάδα.

Φορέας εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου