Θεματική μελέτη για τα δικαιώματα των «χωρίς χαρτιά» μεταναστών σε περιπτώσεις εθελοντικού ή αναγκαστικού επαναπατρισμού

Περίοδος
Μάρτιος 2009 – Ιούνιος 2009

Πρόγραμμα
FRA2-2007-3100-01, Lot 6: Greece

Αντικείμενο
Στόχο της μελέτης αποτελεί η ανάλυση του εθνικού θεσμικού πλαισίου προκειμένου να παρουσιαστεί και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά τα δικαιώματα των λαθραίων μεταναστών στην Ελλάδα σε περιπτώσεις εθελοντικού ή αναγκαστικού επαναπατρισμού. 
Η μελέτη εστιάζει ιδίως στην παρουσίαση της σχετικής νομοθεσίας και της εφαρμογής της, τις προβλεπόμενες κυρώσεις καθώς και τις νομικές συνέπειες ενδεχόμενων παραβάσεων.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για το ρατσισμό «Αντιγόνη», Ελλάδα