Συλλογή, επεξεργασία και ταξινόμηση της νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία – Ελλάδα

Περίοδος
Ιούλιος 2005 – Ιανουάριος 2008

Πρόγραμμα
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αντικείμενο
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η συλλογή, κατάταξη σε θεματικά κεφάλαια και επεξεργασία της νομοθεσίας που αφορά τα άτομα με αναπηρία στα ακόλουθα πεδία δημόσιας πολιτικής: εκπαίδευση, κοινωνική ασφάλιση, υγεία, απασχόληση, μεταφορές, δικαιοσύνη, εθνική άμυνα, οικονομία, αθλητισμό, πολιτισμό. 

Μέγας χορηγός: ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (εις μνήμην Μαίρης Δρακοπούλου) 

Χορηγοί: Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Την ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.