Ετήσια Έκθεση στατιστικών στοιχείων ασύλου και μετανάστευσης για το έτος 2007

Περίοδος
Ιούλιος 2009 – Σεπτέμβριος 2009

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής

Αντικείμενο
Σκοπός της μελέτης είναι η εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης για τα στατιστικά στοιχεία του 2007 για το Άσυλο και τη Μετανάστευση στην Ελλάδα και η συναγωγή συμπερασμάτων για τις υπάρχουσες τάσεις και εξελίξεις.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα