Ετήσια Έκθεση Πολιτικής για τη Μετανάστευση και το Άσυλο 2011

Περίοδος
Ιανουάριος 2012 – Μάρτιος 2012

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτκής

Αντικείμενο
Σκοπός της μελέτης ήταν να παρουσιάσει τις σημαντικές εθνικές (πολιτικές, νομικές, διοικητικές) εξελίξεις στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου και να προβεί σε τεκμηριωμένη παρουσίαση τόσο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά και της επίδρασης των ευρωπαϊκών πολιτικών στην Ελλάδα.

 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου