Πολίτευμα και Κομματικοί Σχηματισμοί στη Σερβία, 1903-1914

Αστέρης Αθ. Μπουζιάς, Πολίτευμα και Κομματικοί Σχηματισμοί στη Σερβία 1903-1914, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2015, 410 σελ.

Στόχος του συγγραφέα είναι να σκιαγραφήσει την ιδιαίτερη θεσμική και ιστορική φυσιογνωμία του σερβικού πολιτικού συστήματος κατά την τελευταία δεκαετία πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1903-1914). Η μελέτη έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα συνδυάζοντας τη θεώρηση του ιστορικού και του νομικού. Τους βασικούς της άξονες αποτελούν οι πολιτικοί και συνταγματικοί θεσμοί μίας βαλκανικής χώρας κατά τη συγκριμένη περίοδο, όπως τα πολιτικά κόμματα, το εκλογικό σύστημα, η βασιλεία, ο στρατός κ.ά. Σε αυτό το πλαίσιο, γίνονται συγκρίσεις με την αντίστοιχη εμπειρία της Ελλάδας. Στο λυκόφως της πρώτης μεγάλης περιόδου του συνταγματισμού η ιστορική εμπειρία της Σερβίας συμπυκνώνεται σε μία θεμελιώδη αντίφαση: Από τη μία πλευρά, καταγράφεται μία τάση εμπέδωσης των αρχών του συνταγματικού φιλελευθερισμού. Από την άλλη πλευρά, δημιουργούνται και αναπαράγονται όροι που τείνουν στη νόθευση της λειτουργίας του συνταγματικού πολιτεύματος.