Το κοινωνικό κράτος δικαίου

ΕΡΝΣΤ ΜΠΕΝΤΑ,  Το κοινωνικό κράτος δικαίου,  Μετάφραση Π. Κ. ΤΣΟΥΚΑΣ. Πρόλογος ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Αθήνα-Κομοτηνή 1998, 166 σελ.

«…είναι αλήθεια ότι το ίδιο το αντικείμενο του βιβλίου του Έρνστ Μπέντα, “Το κοινωνικό Κράτος Δικαίου” προσφέρεται, από την ίδια του τη φύση, σε αξιολογικές παρατηρήσεις ως προς τη δικαιοσύνη, όχι μόνο την κοινωνική αλλά και τη διαπλασμένη από το θετικό δίκαιο. Ανάμεσα στις δύο αυτές έννοιες υπάρχει ένα αντικαθρέφτισμα της μιας μέσα στην άλλη. Ο συγγραφέας άλλοτε περιορίζεται στην υπαινικτική αναφορά σε γενικότερα θέματα που συνδέονται με το κύριο αντικείμενο του βιβλίου και πλουτίζουν το περιεχόμενό του· άλλοτε προσφέρει περαιτέρω στον αναγνώστη τα αντικειμενικά στοιχεία καθώς και τα επιχειρήματα και τα αντεπιχειρήματα που τροφοδοτούν λυσιτελώς τη συζήτηση, φωτίζουν ειδικά την οπτική γωνία από την οποία ο συγγραφέας βλέπει, κάθε φορά, το θέμα του και τη σχέση του προς τα γενικότερα αυτά δικαιϊκά προβλήματα· άλλοτε τα πιο πάνω θέματα αναδύονται μόνα τους, από τα συμφραζόμενα. Έχουμε να κάνουμε με ένα βιβλίο πλούσιο σε ιδέες, αλλά που προπαντός μπορεί να γεννήσει ιδέες, άξιο να μελετηθεί όχι μόνο από εκείνον που ενδιαφέρεται για το άμεσο αντικείμενό του αλλά και τον αναγνώστη, τον οποίο συγκινούν γενικότερα κοινωνικά προβλήματα και ιδίως τον ενδιαφερόμενο για τα προβλήματα της γενικής θεωρίας του δικαίου, πολλά από τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή νομική πράξη…». 

[από τον πρόλογο του Βασίλη Μποτόπουλου]