Το δικαίωμα στη διαφορά

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ,  Το δικαίωμα στη διαφορά. Οι επιδράσεις των κοινωνικών προκαταλήψεων και των θεσμικών παρεμβάσεων στη ζωή των ατόμων με ειδικές ανάγκες – διεπιστημονική ανάλυση με έμφαση την ιστορική προσέγγιση,  Αθήνα-Κομοτηνή 2000, 420 σελ.

Η θέση του κάθε ανθρώπου μέσα στην κοινωνία που ζει, προσδιορίζεται και επηρεάζεται από ορισμένα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με το φύλο, το χρώμα, την κοινωνική θέση, την πολιτική και ιδεολογική θέση, την οικονομική κατάσταση και την καταγωγή. Οι κοινωνίες, μέσα από την ιστορική τους εξέλιξη συνειδητά ή υποσυνείδητα, καλλιέργησαν και συντήρησαν ορισμένους άγραφους κανόνες που προσδιόριζαν τις σχέσεις και τις στάσεις ανθρώπου προς άνθρωπο και κοινωνίας προς κοινωνία. Το παρόν έργο επιχειρεί μια σφαιρική προσέγγιση του θέματος των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβάνοντας τόσο αναλύσεις ιστορικού περιεχομένου, όσο και την ανάπτυξη ειδικότερων νομικών και ευρύτερα επιστημονικών θεμάτων. Επίσης, γίνεται παρουσίαση των ανάλογων θεσμικών παρεμβάσεων και του ρόλου που αυτές έπαιξαν στην αποδυνάμωση των κοινωνικών προκαταλήψεων.