Η προκοινοβουλευτική νομοθετική διαδικασία. Ο άτυπος νομοθέτης.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Η προκοινοβουλευτική νομοθετική διαδικασία. Ο άτυπος νομοθέτης., Αθήνα-Κομοτηνή 1995, 185 σελ.

Η καλούμενη «κρίση» στη νομοθεσία και στη νομοθετική διαδικασία δεν μπορεί να ανάγεται σε ένα μερικό φαινόμενο… 

Οι προσπάθειες σήμερα προσανατολίζονται κυρίως προς την κοινοβουλευτική νομοθετική διαδικασία και το αποτέλεσμά της, δηλαδή το νόμο, και προτείνουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό του Κοινοβουλίου, την πάταξη της πολυνομίας κ.λ.π., λύσεις μάλλον αποσπασματικές και προς το παρόν πάντως, αναποτελεσματικές. 

Μήπως η καλλιτέρευση της νομοθεσίας, μπορεί να προέλθει από την προκοινοβουλευτική νομοθετική διαδικασία; Μήπως η γενεσιουργός αιτία του «κακού» υποκρύπτεται στο προσχέδιο, στην επεξεργασία του από τον άτυπο νομοθέτη, σε στάδια συνεχών διαπραγματεύσεων και συμβιβασμών πριν από το Κοινοβούλιο που σηματοδοτούν την περαιτέρω διαμόρφωση του νόμου;