Η θεσμική λειτουργία των κοινοβουλευτικών ομάδων. Μία πολιτειολογική θεώρηση

ΞΕΝΟΦΩΝ Ι. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ,  Η θεσμική λειτουργία των κοινοβουλευτικών ομάδων. Μία πολιτειολογική θεώρηση,  Αθήνα-Κομοτηνή 1996, 250 σελ.

«…η ανάδειξη του σημαντικού και “σχετικά αυτόνομου” ρόλου των κοινοβουλευτικών ομάδων, τόσο στο επίπεδο του Κοινοβουλίου όσο και στο επίπεδο των εσωκομματικών διαδικασιών, αποτελεί προϋπόθεση για την εξισορρόπηση της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος και τη δημιουργία αντίβαρων στη μονοκρατορία του Πρωθυπουργού. Μια από τις βασικές αφετηριακές θέσεις της εργασίας είναι ότι η μετάβαση από τα πολιτικά κόμματα των κομματικών στελεχών και ηγεσιών στα κόμματα των πολιτών και από τις χειραγωγούμενες κοινοβουλευτικές ομάδες αμέτοχων βουλευτών σε κοινοβουλευτικές ομάδες με ουσιώδη συμμετοχή στη χάραξη και τη δημοσιοποίηση της κομματικής και της κυβερνητικής πολιτικής, εμφανίζεται σήμερα ως αναγκαία προϋπόθεση για την υπέρβαση της κρίσης αξιοπιστίας της σύγχρονης ελληνικής πολιτείας…». 

[από τον πρόλογο του συγγραφέα]