Τα κωλύματα εκλογιμότητας των βουλευτών υπό το φως της νομολογίας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου

ΚΩΣΤΑΣ Β. ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ,  Τα κωλύματα εκλογιμότητας των βουλευτών υπό το φως της νομολογίας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου,  Πρόλογος Δ. Θ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Αθήνα-Κομοτηνή 1999, 217 σελ.

Τα κωλύματα εκλογιμότητας που διαγράφονται στο άρθρο 56 του Συντάγματος έχουν τεθεί χάριν της εύρυθμης λειτουργίας του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, θα μπορούσε δε να θεωρηθεί ότι περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση του εκλογικού σώματος. Πρόκειται για ένα θεσμό καίριο και, στην ελληνική εκδοχή του, βασισμένο περισσότερο στην έννοια τη ιστορικότητας. 

Καθώς οι επιλογές και οι έννοιες που εμπεριέχει η σχετική συνταγματική διάταξη είναι, εδώ ίσως ακόμα περισσότερο από άλλα σημεία του ανώτατου νόμου της χώρας, ανοικτές σε ερμηνεία, το δικαστήριο χρησιμοποιεί γι’αυτήν εργαλεία,που διαπλάθει μεν το ίδιο αλλά με βάση τους κανόνες της επιστήμης και της λογικής. Εφόσον η απόφανσή του δεν υπόκειται σε άλλη δικαστική κρίση, το ενδιαφέρον της επιστημονικής επεξεργασίας είναι προφανές και πολλαπλό. 

Η ανάλυση των εννοιών μπορεί να βοηθήσει στο ξεκαθάρισμα της σημασίας τους, ενώ η κριτική επί των δικαστικών αποφάσεων, βάσει της παραπάνω ανάλυσης, αποτελεί ένα κάποιο, «ηθικό» τουλάχιστον, αντίβαρο στο ανέλεγκτο της κρίσης του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τα κωλύματα. Όπως επισημαίνει στον πρόλογο του βιβλίου ο Δημήτρης Τσάτσος, όλοι αυτοί οι λόγοι καθιστούσαν αναγκαία μία νέα ολοκληρωμένη «επίσκεψη» της συνταγματικής επιστήμης στα άδυτα του θεσμού των κωλυμάτων.