Η απογραφή του πληθυσμού και ο καθορισμός των βουλευτικών εδρών

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,  Η απογραφή του πληθυσμού και ο καθορισμός των βουλευτικών εδρών,  Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2003, 175 σελ.

Το άρθρο 54 παρ. 2 Συντ. αποβλέπει στην αντιστοίχηση του νόμιμου πληθυσμού κάθε εκλογικής περιφέρειας και του αριθμού των βουλευτικών εδρών που της αναλογούν. Το π.δ. 381/1993 που καθόρισε τις έδρες στις βασικές εκλογικές περιφέρειες πριν από τις εκλογές της 10ης Οκτωβρίου 1993 αντίκειται προς το άρθρο 54 παρ. 2 Συντ., καθώς και προς τις αρχές της ελεύθερης και ανόθευτης έκφρασης της λαϊκής βούλησης και της ισότητας ψήφου, καταστρατηγεί δε την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Η συνταγματικότητα του διατάγματος απασχόλησε το ΑΕΔ, που με την απόφαση 21/1994 έταμε το ζήτημα. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η καθυστέρηση της δημοσίευσης της απογραφής ήταν αντίθετη προς στο Σύνταγμα, δίστασε όμως να συναγάγει τις συνέπειες για την κατανομή των εδρών. Με οριακή και πάλι πλειοψηφία απέρριψε τελικά την ένσταση. Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται όλα τα κείμενα που αφορούν την υπόθεση της απογραφής. Μέσα από αυτά ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει τον προβληματισμό του Δικαστηρίου και να παρακολουθήσει την εκατέρωθεν επιχειρηματολογία των διαδίκων. Είναι η πρώτη φορά που σε έναν τόμο τεκμηριώνεται πλήρως μια δικαστικοποιημένη υπόθεση. Μια υπόθεση, η οποία ήταν, δίχως υπερβολή, η σημαντικότερη που απασχόλησε μετά την Μεταπολίτευση το ΑΕΔ κατά την εκδίκαση ενστάσεων για το κύρος των βουλευτικών εκλογών.