Εθνικό Σύνταγμα και Κοινοτικό Δίκαιο: το ζήτημα της ‘υπεροχής’

ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,  Εθνικό Σύνταγμα και Κοινοτικό Δίκαιο: το ζήτημα της ‘υπεροχής’,  Πρόλογος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2009, 736 σελ.

Το θέμα της «υπεροχής» (ή μη υπεροχής) των συνταγματικής ποιότητας διατάξεων του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου έναντι του εθνικού Συντάγματος είναι, ένα από τα θεμελιώδη νομικοθεσμικά προβλήματα που θέτει σε δοκιμασία τον ερμηνευτή και εφαρμοστή του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε μια δοκιμασία που συνεχίζεται, ιδίως μετά την ματαίωση της Συνταγματικής Συνθήκης αλλά και μια δοκιμασία στην επεξεργασία της οποίας, το εδώ προλογιζόμενο έργο αποτελεί πραγματικό σταθμό. Ήδη βέβαια η επιλογή του θέματος από την διακεκριμένη συγγραφέα, διεθνώς αναγνωρισμένη επιστήμονα στο Συνταγματικό Δίκαιο, κατ’ εξοχήν στο Συνταγματικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνει πως έχει, και εύλογα έχει, επίγνωση των μεγάλων πνευματικών της δυνάμεων, της στέρεης νομικής της παιδείας και της σε βάθος θεσμικής και ιστορικής γνώσης του ενωσιακού οικοδομήματος.