Οι Συμφωνίες έκδοσης και αμοιβαίας δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ,  Οι Συμφωνίες έκδοσης και αμοιβαίας δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,  Αθήνα-Κομοτηνή 2004, 138 σελ.

Οι συμφωνίες έκδοσης και αμοιβαίας δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις που υπογράφτηκαν στις 25 Ιουνίου του 2003 στην Ουάσιγκτον μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θεωρήθηκαν από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής Προεδρίας. Αντίθετα, στην Ελλάδα ασκήθηκε έντονη κριτική από μερίδα του Τύπου και του νομικού κόσμου. 

Το βιβλίο αυτό, γραμμένο από ένα μέλος της ομάδας που διαπραγματεύθηκε τις συμφωνίες αυτές κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας, αποτελεί αφ’ενός μία παρουσίαση του περιεχομένου των κυριότερων διατάξεων των συμφωνιών και αφ’ετέρου μια απάντηση στην κριτική που έχει διατυπωθεί σχετικά.Ο συγγραφέας εξετάζει τις συμφωνίες αυτές όχι μεμονωμένα αλλά σε συνδυασμό με τις διμερείς συμβάσεις έκδοσης και αμοιβαίας δικαστικής συνεργασίας που συνδέουν τα κράτη-μέλη με τις Η.Π.Α. (με ιδιαίτερη, φυσικά, έμφαση στις διμερείς συμβάσεις που έχει συνάψει η Ελλάδα με τις Η.Π.Α.) καθώς και με τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.