Πολιτειολογικά Ανάλεκτα

ΙΩΝ Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ,  Πολιτειολογικά Ανάλεκτα,  Πρόλογος P. C. MAYER-TASCH και Δ. Θ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Αθήνα-Κομοτηνή 2000, 502 σελ.

«Συμπληρώνονται φέτος τριάντα χρόνια από τον πρόωρο θάνατο του πολιτειολόγου Ίωνα Κοντιάδη. Στο έργο του Ίωνα Κοντιάδη –έργο γραμμένο σε χρόνια, όπου στην Ελλάδα κυριαρχούσε στη νομική επιστήμη ο θετικισμός– αναδεικνύεται ο σύνθετος χαρακτήρας του νομικού προβληματισμού, που είναι πλήρης μόνο όταν στηρίζεται στη φιλοσοφία και την ιστορία. 

Ο Ίων Κοντιάδης ήταν και ιστορικός και φιλόσοφος. Έτσι, για παράδειγμα και σήμερα τα κείμενά του για τον Hobbes παραμένουν επίκαιρα. Μ’ ένα λόγο, ο Ίων Κοντιάδης –ήδη στα τριάντα χρόνια του– ήταν ένας ώριμος πνευματικός άνθρωπος που είχε μέσα του ριζωμένους τους μεγάλους κανόνες της ανθρώπινης σκέψης. Μελέτησε σε βάθος την ιστορία της ανθρώπινης σκέψης, τη συναρπαστική περιπέτεια του λόγου και έσκυψε κυρίως πάνω στην περί Πολιτείας σκέψη. Σπάνια αρμόζει η επιστημονική ειδικότητα του Πολιτειολόγου όσο στον Ίωνα Κοντιάδη, μια ειδικότητα που σήμερα τείνει να χάσει τη σημασία της καθώς τη διεκδικούν και όσοι δεν γνωρίζουν καν την ακριβή της σημασία. 

Αποτελεί προσφορά η έκδοση αυτή. Κυρίως προσφορά σε μια γενιά με πολλούς νέους επιστήμονες που θέλουν να υπηρετήσουν τους διάφορους πολιτειολογικούς κλάδους. Ανάμεσά τους αρκετοί θα έχουν πολλά να ωφεληθούν από το ήθος της γραφής του και κυρίως από το ήθος με το οποίο διαφωνεί με το παρελθόν».