Η δημόσια διοίκηση μετά την κρίση

Επιστημονική επιμέλεια: Ξ. Κοντιάδης, Αχ. Αιμιλιανίδης, Χ. Ανθόπουλος

Εκδόσεις Σάκκουλα, 2019, 235 σελ.

Η Δημόσια Διοίκηση, πέρα από τις όποιες αποσπασματικές αλλαγές έγιναν και τις οποίες οφείλουμε να αξιολογήσουμε αυτοτελώς καθεμία, 10 χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης εμφανίζεται απαξιωμένη, αποδυναμωμένη, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς και τον όρο «λοιδορημένη». Καμία από τις όποιες θετικές παρεμβάσεις έγιναν δεν μπορεί να ισοσκελίσει την αρνητική φόρτιση όλων αυτών των χρόνων, η οποία έχει επιδράσει καταστροφικά στην επαγγελματική ταυτότητα και αυτοσυνειδησία των στελεχών που υπηρετούν σε αυτήν. Κανείς δεν αρνείται τις παλιές (και κατά κόρον αναλυμένες) σοβαρές παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα. Δεν είναι όμως αυτή η μόνη πραγματικότητα.

 Ο παρών τόμος περιλαμβάνει έξι κεφάλαια:

  1. Πολιτικό Σύστημα, Δημόσια Διοίκηση και Κρίση
  2. Οι Ανεξάρτητες αρχές μετά την κρίση
  3. Δημόσια διοίκηση και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση
  4. Η κοινωνική διοίκηση μετά την κρίση
  5. Οι επιπτώσεις της κρίσης στην κυπριακή δημόσια διοίκηση
  6. Ποιες μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση μετά την κρίση