Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής Πράξης»

Α-Ι. Δ. Μεταξά (επιμ.), Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής Πράξης, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και εκδόσεις Σιδέρη, 2016 

Ένα δεκάτομο συλλογικό έργο με τίτλο «Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής Πράξης» – και το οποίο στεγάζεται στις σειρές του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Ι. Σιδέρης.

Σχεδιασμένο από τον Καθηγητή Γιάννη Μεταξά, Μέλος της Académie Européenne Interdisciplinaire des Sciences (Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme) περιλαμβάνει εργασίες γραμμένες από Πολιτικούς Επιστήμονες αλλά και ευρύτερα από μελετητές των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Ιδίως από εκείνους που με τα γραπτά τους έχουν αποδώσει τη σημασία που απαιτείται στα πολιτικά φαινόμενα.

Το έργο αυτό απευθύνεται σ’ εκείνους οι οποίοι διακατέχονται από την ανήσυχη διάθεση για όσα πράγματι τυπικά ή άτυπα συμβαίνουν τόσο στους ορατούς όσο και στους αθέατους «χώρους» και «τόπους» της εξουσίας. Σε όσους διερωτώνται πάνω στο τι επικαθορίζει ή και υποκαθορίζει την πολιτική ζωή.

Τα περιεχόμενα του έργου κατά τόμο και κατά κλάδο έχουν ως εξής:
Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – Επιστημονικές Προδιαγραφές και Ερευνητικές Εγγυήσεις
ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – Προκαθορισμοί και Επικαθορισμοί της Πολιτικής Συμπεριφοράς
ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Κρητικός και Κατεξουσιαστικός Λόγος
IV. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ – Κοινωνική Εκπροσώπηση και Πολιτική Συμμετοχή
V. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ – Δομές και Λειτουργίες
VI. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – Συγκλίσεις και Αποκλίσεις
VII. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – Συσχετισμοί και Διεξαρτήσεις.
VIII. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ – Αξιακές Επιλογές και Προσδοκίες
IX. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – Οριοθετήσεις και Απεγκλωβισμοί
Χ. ORGANUM – Α. Διακλαδικό Ορολογικό Ευρετήριο, Β. Αναλυτική θεματική παράθεση των τόμων I – IX.

Σε κάθε Τόμο ένα εκτεταμένο Εισαγωγικό Κείμενο του διευθυντή της έκδοσης πληροφορεί τον αναγνώστη για το σχετικώς καθιερωμένο περιεχόμενο του συγκεκριμένου Κλάδου (Ορισμοί, διαχρονική θεματική, επίκαιρα ζητήματα), ενώ οι βιβλιογραφικοί και ορολογικοί πίνακες του κάθε Τόμου παρέχουν μια συγκεντρωτική εικόνα των βασικών πηγών, αλλά και των εννοιολογήσεων με τις οποίες εργάζεται η σύγχρονη Πολιτική Επιστήμη.
Κάθε τόμος έχει τη δική του, σχετική πάντα, θεματική αυτοτέλεια, με την υπογράμμιση ότι ο Τόμος Ι «συνοδεύει» όλους τους άλλους προτείνοντας ορισμένες μεθοδολογικές προϋποθέσεις τις οποίες ο αναγνώστης καλείται, αν το κρίνει σκόπιμο, να ακολουθήσει.