Η «βασιλική περιουσία» στα ελληνικά δικαστήρια

ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ,  Η «βασιλική περιουσία» στα ελληνικά δικαστήρια,  (ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γιώργος Παπαδημητρίου), Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2001, 355 σελ.

Στον τόμο αυτό συγκεντρώνεται το υλικό της υπόθεσης της «βασιλικής περιουσίας» που εκδικάσθηκε από τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι δικαστικές αποφάσεις που εξέδωσαν ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, οι εισηγήσεις των εισηγητών – δικαστών καθώς και τα κρίσιμα νομοθετήματα. Προηγείται εισαγωγή, στην οποία επιχειρείται η συστηματική παρουσίαση της υπόθεσης, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει ευσύνοπτη εικόνα όλων των φάσεων της εξέλιξης της. 

Η εκδίκαση της «βασιλικής περιουσίας» από τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική «στιγμή» στη σύγχρονη πολιτική και συνταγματική ιστορία της χώρας. Η συγκέντρωση και παρουσίαση, στον παρόντα τόμο, του εν λόγω υλικού αποβλέπει στο να διατηρηθεί στην ιστορική μνήμη η υπόθεση αυτή και να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι πτυχές της πολυκύμαντης δικαστικής διαδρομής της. Άλλωστε, η υπόθεση της «βασιλικής περιουσίας» είναι το τελευταίο κεφάλαιο μιας ιστορικής αντιπαράθεσης που είχε ως επίκεντρο το θεσμό της μοναρχίας και δίχασε τον ελληνικό λαό. Η αντιπαράθεση αυτή σφράγισε ανεξίτηλα την ιστορία της Ελλάδος από τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, καθώς είχε καθοριστικές επιπτώσεις στη λειτουργία των θεσμών και παρεμπόδισε, επί μακρόν την εμπέδωση του κοινοβουλευτικού συστήματος και εν τέλει του δημοκρατικού πολιτεύματος.