Κοινές αρχές για ένα ευρωπαϊκό εκλογικό σύστημα. Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάδειξη των Ευρωβουλευτών και την εκλογική μεταρρύθμιση

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ,  Κοινές αρχές για ένα ευρωπαϊκό εκλογικό σύστημα. Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάδειξη των Ευρωβουλευτών και την εκλογική μεταρρύθμιση,  (ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δημήτρης Τσάτσος), Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1999, 138 σελ.

«Η διαμόρφωση και η εκπόνηση ενός πλαισίου εκλογικής διαδικασίας που περιλαμβάνει τις κοινές αρχές για την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενώ οι θεωρίες για το μέλλον της Ευρώπης διαδέχονται η μία την άλλη. Η επιτυχής ή όχι όμως πορεία αυτής της ενωσιακής διαδικασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών της Ένωσης, κάτι το οποίο ασφαλώς επιτυγχάνεται με την άμεση συμμετοχή τους στις εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αξίζει να μνημονευθεί το πρώτο εκλογικό σύστημα βάσει του οποίου διεξήχθησαν οι εκλογές του 1979 με άμεση καθολική ψηφοφορία, “γεγονός το οποίο αναμφισβήτητα αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός στην οδό της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, εμπλέκοντας απευθείας τους λαούς στην οικοδόμηση της Ευρώπης”, όπως σωστά σημειώνει στην αιτιολογική του έκθεση ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Αναστασόπουλος. Ωστόσο, η ομοιότητα των εκλογικών συστημάτων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης δεν οδηγεί απαραιτήτως, κυρίως λόγω των εθνικών ιδιαιτεροτήτων, σε ενότητα εκπροσώπησης. Κάτω από αυτή τη λογική, πολύ σωστά ο εισηγητής δεν μιλά για “ενιαίο” εκλογικό σύστημα αλλά για “γενικές κοινές αρχές” που πρέπει να διέπουν τις εκλογικές διαδικασίες». 

[από τον πρόλογο του Καθηγητή ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ].