Η οργάνωση της πολιτικής εξουσίας στην Κυπριακή Πολιτεία. Α΄ Το εκλογικό σώμα – Η Βουλή των Αντιπροσώπων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ,  Η οργάνωση της πολιτικής εξουσίας στην Κυπριακή Πολιτεία. Α΄ Το εκλογικό σώμα – Η Βουλή των Αντιπροσώπων ,  ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μ. Τριανταφυλλίδης, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1996, 256 σελ.

Το επιστημονικό εγχείρημα της προσέγγισης ζητημάτων αναγόμενων στη λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας υπερβαίνει τις παραδοσιακές δυνατότητες του Συνταγματικού Δικαίου. Με την αποχώρηση της τουρκικής μειοψηφίας, η συνταγματική τάξη που εγκαθίδρυσαν στην Κύπρο οι Συνθήκες Ζυρίχης και Λονδίνου έχει υποστεί μια θεμελιώδη αλλοίωση. Η αλλοίωση αυτή ανάγεται στις πραγματολογικές δηλαδή πολιτειολογικές προϋποθέσεις αυτής της ιδιότυπης άλλωστε έννομης τάξης. 

…Έτσι το νέο Σύνταγμα που θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος δεν μπορεί να μην αξιολογήσει τις ελλείψεις του Συντάγματος του 1960, την αναπτυχθείσα πρακτική, τα νομοθετήματα και τη νομολογία, δηλαδή να μην λάβει υπ’ όψιν της τη σημερινή λειτουργία των ανώτατων κρατικών οργάνων που εξασφάλισαν τη συνέχιση της λειτουργίας της κυπριακής πολιτείας μετά την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων…