Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων και της κατανομής των αρμοδιοτήτων των οργάνων του κράτους στην Κύπρο

ΗΛΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,  Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων και της κατανομής των αρμοδιοτήτων των οργάνων του κράτους στην Κύπρο,  Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2000, 258 σελ.

Το Σύνταγμα της Κύπρου επιβλήθηκε υπό εντελώς ανορθόδοξες συνθήκες. Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων συνιστά μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παράμετρο του Κυπριακού Συντάγματος, διακρίνεται δε συγκριτικά για τη μοναδικότητά του. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι το Ανώτατο Δικαστήριο, που λειτουργεί από το 1964 και ως Συνταγματικό Δικαστήριο, επιφορτίζεται και με άλλες εξουσίες για την αντιμετώπιση κρίσιμων στιγμών στη λειτουργία του πολιτεύματος. 

Τις ιδιαιτερότητες αυτές προσπαθεί να φωτίσει η μελέτη, παρακολουθώντας τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σημαντικότερη συμβολή του υπήρξε η διάπλαση του δικαίου της ανάγκης. Με την κατασκευή αυτή το Δικαστήριο συνέβαλε καθοριστικά στην αντιμετώπιση των συνταγματικών αδιεξόδων που επέφεραν η δημιουργία των Τουρκοκυπριακών θυλάκων και έπειτα η κατάληψη του 40% περίπου του νησιού από τις Τουρκικές δυνάμεις κατοχής.