Το συνταγματικό πρόβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συλλογή άρθρων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,  Το συνταγματικό πρόβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συλλογή άρθρων,  Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1997, 137 σελ.

Στον τόμο περιλαμβάνονται μελέτες για το συνταγματικό πρόβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι ρίζες του οποίου ανάγονται ήδη στην περίοδο της αποικιοκρατίας. Οι επιλογές που προσδιόρισαν το παραχωρημένο Σύνταγμα του 1960 υπήρξαν εφήμερες, ενώ οι κρίσεις που σημάδευσαν την ιστορία της Δημοκρατίας ήρθαν να υπογραμμίσουν πόσο δύσκολο εγχείρημα ήταν η εξεύρεση μίας βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος, και ιδιαίτερα της συνταγματικής πτυχής του. Η τραγική αυτή εκκρεμότητα συνεχίζεται ως σήμερα και έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Τόσο το σχέδιο Ντε Κουεγιάρ όσο και το σχέδιο Γκάλι δεν κατέστη πράγματι δυνατόν να διαμορφώσουν το πλαίσιο για τη συνταγματική ανασυγκρότηση της Δημοκρατίας με βάση τις αρχές και τις αξίες του σύγχρονου ευρωπαϊκού συνταγματικού πολιτισμού.