Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στον Αστερισμό του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

PETER HABERLE,  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στον Αστερισμό του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου,  Εισαγωγή-Μετάφραση: Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2010, 49 σελ.

Ο Häberle άνοιξε νέους δρόμους για τη νομική επιστήμη, αξιοποιώντας γόνιμα τον κοσμοπολιτισμό της εποχής μας, αλλά και τα ευρήματα άλλων κοινωνικών επιστημών. Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί βασικό θεσμό του ευρωπαϊκού συνταγματικού πολιτισμού, με σημαντικό ρόλο για τον «πολιτισμό της ελευθερίας» και την πολιτισμική ελευθερία. Η αυτοδιοίκηση θεσμοποιεί ένα πλουραλισμό με τοπική και ανθρώπινη κλίμακα, πολλαπλασιάζοντας και εμπλουτίζοντας τις εκδοχές και τις παραμέτρους της δημοκρατίας, ως κοινωνικού και πολιτισμικού γεγονότος. 
Ο συγγραφέας υπογραμμίζει την αξία της αυτοδιοίκησης, ως μηχανισμού κάθετου επιμερισμού της εξουσίας. Το ιδανικό της ανοικτής και πλουραλιστικής δημοκρατίας, που είναι επιτυχημένη επειδή μαθαίνει και μπορεί να εξελίσσεται συνεχώς, δεν συμβιβάζεται με συγκεντρωτικές και ιεραρχικές αντιλήψεις, ούτε με τον κάθε είδους πολιτικό πατερναλισμό.