Υπάρχει ένας ευρωπαϊκός δημόσιος χώρος;

PETER HABERLE,  Υπάρχει ένας ευρωπαϊκός δημόσιος χώρος;,  Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1999, 52 σελ.

Η προοπτική της ευρωπαϊκής ενοποίησης στο κατώφλι του 21ου αιώνα έχει αναδειχθεί σε ένα από τα κορυφαία θέματα επιστημονικού και πολιτικού ενδιαφέροντος. Ο σχετικός προβληματισμός, επικεντρωμένος στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια μεριά και στην εμβάθυνση της ολοκλήρωσής της από την άλλη, αποκρυσταλλώνεται σε μερικά κρίσιμα ερωτήματα. Ένα από τα σημαντικότερα είναι αναμφίβολα το αν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός δημόσιος χώρος. 

Η επιστημονική ανάλυση αλλά και ο συνταγματικός σχεδιασμός της οργάνωσης της Ευρώπης πρέπει να εκκινούν από αυτή την αφετηρία, για να οδηγήσουν τον ευρωπαϊκό πολίτη στην καρδιά της ενοποιητικής διαδικασίας και να την καταστήσουν υπόθεσή του. 

Ο καθηγητής Peter Häberle, κορυφαίος ευρωπαίος δημοσιολόγος, επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία αλλά και τη πολυπλοκότητα της έννοιας του ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου. Για το σκοπό αυτό, αναλύει διαχρονικά, διεπιστημονικά και συγκριτικά τις πολιτιστικές, τις οικονομικές, τις πολιτικές και τις θεσμικές συνιστώσες της, συνθέτοντας την ταυτότητά της.