Νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες, Τόμος Β΄, τεύχη α΄, β΄, γ’

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ (Επιμέλεια),  Νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες, Τόμος Β΄, τεύχη α΄, β΄, γ’ ,  Αθήνα-Κομοτηνή 2008

Η αναπηρία, ως παράγοντας μειονεξίας που εμποδίζει την ισότιμη και πραγματική συμμετοχή στα κοινά, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό φαινόμενο, δηλαδή ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της βλάβης στην υγεία ενός ατόμου και των εκάστοτε περιβαλλοντικών συνθηκών και κοινωνικών προκαταλήψεων. 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου εγκαινίασε το 2005 την εκδοτική σειρά «Θεσμικό πλαίσιο κοινωνικής προστασίας», με την έκδοση του πρώτου τόμου που είχε αντικείμενο τη συλλογή και ταξινόμηση της προνοιακής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες. Το ανά χείρας έργο έρχεται σε συνέχεια της προσπάθειας αυτής και έχει ως αντικείμενο τη συλλογή και ταξινόμηση σε θεματικές ενότητες της νομοθεσίας που αφορά τα άτομα με αναπηρία στα εξής πεδία δημόσιας πολιτικής: αθλητισμό, απασχόληση, δικαιοσύνη, εθνική άμυνα, εκπαίδευση, κοινωνική ασφάλιση, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μεταφορές, οικονομία, πολιτισμό, προσβασιμότητα και υγεία. 

Το έργο υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος “ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ” (Μέγας Χορηγός), της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank.