Οι Αμερικανοί Δικαστές και «ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας»

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ,  Οι Αμερικανοί Δικαστές και «ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας»,  (ΕΠΙΜΕΤΡΟ Δ.Θ. Τσάτσος – Ξ.Ι. Κοντιάδης), Αθήνα-Κομοτηνή 2004, 247 σελ.

« Η δίκαιη διαδικασία απαιτεί κάτι παραπάνω από μία απλή ένορκη βεβαίωση από κάποιον [σύμβουλο Υπουργού] εν ονόματι Mobbs με την οποία μας διαβεβαιώνει ότι κοίταξαν μερικά έγγραφα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο αιτών θα πρέπει να κρατηθεί σε συνθήκες απομόνωσης. Απλώς, σκεφτείτε τις συνέπειες αυτού του πράγματος. Αυτά είναι [τα ιδανικά] για τα οποία πολεμάμε ; » 

Δικαστής Doumar, Πρωτοδίκης της Virginia, 

απευθυνόμενος προς τον αγορεύοντα δικηγόρο της αμερικανικής κυβέρνησης 

Το απόσπασμα αυτό δείχνει ανάγλυφα τις ανησυχίες των αμερικανών δικαστών για τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση της χώρας τους στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Οι ανησυχίες αυτές διατυπώθηκαν κατά τον πιο επίσημο τρόπο στις 28 Ιουνίου του 2004 όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των Η.Π.Α. εξέδωσε τις αποφάσεις Rasul v. Bush και Hamdi v. Rumsfel που αφορούσαν στα δικαιώματα των αλλοδαπών κρατουμένων στο Guantanamo και των επ’αόριστον κρατουμένων αμερικανών πολιτών στις στρατιωτικές φυλακές των Η.Π.Α. αντίστοιχα. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει την παρουσίαση, τη μετάφραση και το σχολιασμό των αποφάσεων αυτών και αποτελεί μία προσπάθεια εξοικείωσης του αναγνώστη με τον τρόπο σκέψης των αμερικανών δικαστών στα θέματα αυτά, κάτι που εξακολουθεί να είναι tera icognita στη χώρα μας. Σε μια εποχή που οι διεθνείς εξελίξεις διευρύνουν το ρόλο των αμερικανικών δικαστηρίων στη διαμόρφωση της παγκόσμιας έννομης τάξης, το βιβλίο αποτελεί ένα πολύτιμο σημείο αναφοράς.