Το Γερμανικό εκλογικό σύστημα και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του

ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Πρόλογος Ξ.Ι. Κοντιάδη,  Το Γερμανικό εκλογικό σύστημα και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του,  Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2007, 54 σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Πρόλογος 

Ι. Τα βασικά χαρακτηριστικά του γερμανικού εκλογικού συστήματος 

1. Ένα μεικτό εκλογικό σύστημα; 

2. Πρώτη και δεύτερη ψήφος 

3. Το «κατώφλι» του 5% των ψήφων 

4. Υπολογισμός και κατανομή των εδρών 

5. Το φαινόμενο της «διχασμένης ψήφου 

6. Οι «υπεράριθμες έδρες» 

7. Οι δεσμευμένοι συνδυασμοί (λίστες) 

ΙΙ. Η εσωκομματική διαδικασία επιλογής υποψηφίων 

1. Η συνταγματική επιταγή για εσωκομματική δημοκρατία 

2. Η νομική τυποποίηση της εσωκομματικής δημοκρατίας 

3. Η επιλογή των υποψηφίων για τις εκλογές στην ομοσπονδιακή Βουλή 

4. Οι νομικές προϋποθέσεις της εσωκομματικής επιλογής υποψηφίων 

5. Η κομματική πρακτική κατά την επιλογή των υποψηφίων 

6. Έλεγχος της επιλογής υποψηφίων 

α. Βάσει του εκλογικού νόμου 

β. Βάσει του Νόμου περί Κομμάτων 

7. Συνταγματικά ζητήματα της εσωκομματικής επιλογής υποψηφίων 

α. Επιλογή συνταγματικής βάσης 

β. Η θέση της νομολογίας 

ΙΙΙ. Δικαιοπολιτική αξιολόγηση