Συνταγματική αυτοσυνειδησία ή αναθεωρητικός οίστρος; Μετά και πριν από μια αναθεώρηση του Συντάγματος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ,  Συνταγματική αυτοσυνειδησία ή αναθεωρητικός οίστρος; Μετά και πριν από μια αναθεώρηση του Συντάγματος,  Αθήνα-Κομοτηνή 2006, 116 σελ.

«Η συμπλήρωση πέντε ετών από τη θέση σε ισχύ του αναθεωρημένου Συντάγματος του 1975/1986/2001 είναι μία στιγμή πολλαπλά κρίσιμη και ενδιαφέρουσα. 

Πρώτον, επιτρέπει αλλά και επιβάλλει την αποτίμηση του αναθεωρητικού διαβήματος της περιόδου 1995-2001 και του αναθεωρητικού κεκτημένου που προέκυψε και τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2001. 

Δεύτερον, επιτρέπει αλλά και επιβάλλει την συστηματική και υπεύθυνη –επιστημονικά και πολιτικά– αξιολόγηση διάφορων ιδεών και προτάσεων που προβάλλονται ενόψει μιας νέας αναθεώρησης του Συντάγματος. 

Το ερώτημα που κατά βάση τίθεται είναι αν αυτό που προέχει είναι η συνταγματική μας αυτοσυνειδησία ή ένας διαρκής αναθεωρητικός οίστρος που μπορεί πολύ συχνά να λειτουργεί και ως πρόσχημα για την συγκάλυψη της κοινωνικής, πολιτικής, νομολογιακής και επιστημονικής αμηχανίας…». 

[από την εισαγωγή του συγγραφέα]