Το πρόβλημα της συνταγματικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ,  Το πρόβλημα της συνταγματικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα,  (ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β. Σκουρής), Αθήνα-Κομοτηνή 2006, 125 σελ.

Η πρόταση ίδρυσης Συνταγματικού Δικαστηρίου στην Ελλάδα έχει δώσει το έναυσμα για την έναρξη ενός σημαντικού επιστημονικού διαλόγου. Η αναμφισβήτητη σπουδαιότητα του ζητήματος επιβάλει την εξέλιξη αυτού του διαλόγου μέσα σε κλίμα νηφαλιότητας και βέβαια τη συμμετοχή του ειδικού επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας, με τεκμηριωμένες και ουσιαστικές αναλύσεις. Το βιβλίο αυτό έρχεται να συμβάλλει σε αυτόν ακριβώς το διάλογο, με τη συμβολή δύο διακεκριμένων συνταγματολόγων, οι οποίοι έχουν και στο παρελθόν καταθέσει τις απόψεις τους για το συγκεκριμένο ζήτημα. 

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του έως τώρα συστήματος ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, επισημαίνει τις αδυναμίες αυτού του συστήματος και προχωρά στην πρόταση ίδρυσης Συνταγματικού Δικαστηρίου με διατήρηση και των στοιχείων του διάχυτου ελέγχου συνταγματικότητας. 

Ο Κώστας Χρυσόγονος, αφού παρουσιάσει και αυτός μια κριτική αποτίμηση του ισχύοντος συστήματος και παραθέσει σχετικό συγκριτικό υλικό, παραθέτει τα βασικά χαρακτηριστικά της σχετικής συζήτησης στην Ελλάδα, τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης του ισχύοντος συστήματος και διαγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Συνταγματικού Δικαστηρίου ενταγμένου στην ελληνική συνταγματική πραγματικότητα.