Οι Βρετανοί δικαστές και η τρομοκρατία

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ,  Οι Βρετανοί δικαστές και η τρομοκρατία,  (ΠΡΟΛΟΓΟΣ Νίκος Αλιβιζάτος), Αθήνα-Κομοτηνή 2005, 313 σελ.

Μετά το βιβλίο του με τίτλο «Οι αμερικανοί δικαστές και ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2004, ο συγγραφέας παρουσιάζει στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό τους βρετανούς δικαστές και τον τρόπο με τον οποίον προσεγγίζουν τη σχέση μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Στο βιβλίο αυτό μεταφράζεται, αναλύεται και σχολιάζεται η απόφαση του δικαστηρίου της Βουλής των Λόρδων με την οποία κρίθηκε ότι αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η νομοθεσία για την επ’αόριστον κράτηση αλλοδαπών χωρίς δίκη που είχε νομοθετήσει η βρετανική κυβέρνηση την επαύριον της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο συγγραφέας όμως δεν περιορίζεται μόνο στην απόφαση: ενημερώνει τον αναγνώστη για τις σχετικές νομικές και πολιτικές εξελίξεις που μεσολάβησαν από την ενσωμάτωση της ΕΣΔΑ στο εσωτερικό βρετανικό δίκαιο το 1998 μέχρι την απόφαση των Λόρδων Δικαστών. Η εξέλιξη της βρετανικής νομολογίας στα θέματα του δικαίου της έκτακτης ανάγκης υπό το φως και της ΕΣΔΑ, οι θυελλώδεις συζητήσεις στη Βουλή των Λόρδων και τη Βουλή των Κοινοτήτων για την αντι-τρομοκρατική νομοθεσία τόσο πριν όσο και μετά τη δικαστική απόφαση παρουσιάζονται με γλαφυρό και περιεκτικό τρόπο. Η συγγραφή του βιβλίου είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί όταν έλαβαν χώρα οι αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Ιουλίου 2005 στο Λονδίνο οι οποίες κατέστησαν τραγικά επίκαιρα τα ζητήματα και τα διλήμματα που περιγράφονται σε αυτό. Οι επιθέσεις αυτές ανέδειξαν τη ανεπάρκεια των εύκολων πολιτικών αντιμετώπισης των τρομοκρατών και επιβεβαίωσαν ότι το ζήτημα της τρομοκρατίας παραμένει ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα στις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις και θα παραμείνει για πολλά ακόμη χρόνια.