Προς μια ευρωπαϊκή μεταπολιτειολογία

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ,  Προς μια ευρωπαϊκή μεταπολιτειολογία,  Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2008, 82 σελ.

Η μελέτη αποτελεί μια θεωρητική άσκηση στη μεταπολιτειολογία, την ανάδειξη ενός εργαστηρίου ιδεών για την κατανόηση σύνθετων πολιτικών μορφωμάτων και, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ μιας νέας μορφής πολιτικής ενότητας και ενός κοινού δημόσιου πολιτισμού. Η μελέτη συνεισφέρει μερικές σκέψεις για το μέλλον της δημοκρατίας με αναφορά στις μεταλλάξεις της κρατικής κυριαρχίας στην ύστερη νεωτερικότητα και την πορεία της ευρωπαϊκής συγκρότησης προς νέους πολιτικούς αστερισμούς. Η συζήτηση που αναπτύσσεται στρέφει το ενδιαφέρον της έρευνας από τις κλασικές προσεγγίσεις των διεθνών σχέσεων στην κανονιστική πολιτική θεωρία. Με άλλα λόγια, από μια διεθνοπολιτική θεώρηση του σύγχρονου κόσμου σε μια νέα ερευνητική διάταξη γύρω από την πολιτειολογία μιας συντεταγμένης πολλαπλότητας κρατών και πολιτών, η οποία καλείται να αναμετρηθεί με νέες, δυναμικές εκδοχές της «τέχνης του θεωρείν». Σήμερα η ανάδυση μορφών οργανωμένης συγκυριαρχίας ή συναρχίας στην Ευρώπη αποτελεί μια από τις κορυφαίες στιγμές στην εξέλιξη της διεθνούς οργάνωσης. Συνολικά η μελέτη εξετάζει τη νέα θεωρητική συζήτηση γύρω από τη μετάβαση του βεστφαλιανού συστήματος κυριαρχίας σε νέες μορφές συνδιάθεσης.