Το συνταξιοδοτικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων μέσα από τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΡΦΑΚΙΔΗΣ,  Το συνταξιοδοτικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων μέσα από τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2009, 221 σελ.

«Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων συνοδεύτηκε από ένα ιδιαίτερο δικονομικό πλαίσιο. Ως γνωστόν, το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το Ανώτατο Δικαστήριο, με ειδική δικαιοδοσία την εκδίκαση ένδικων μέσων ή βοηθημάτων, σχετικών και με τις πράξεις απονομής συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων. Η συμβολή του στην εξέλιξη του συνταξιοδοτικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων απεδείχθη αποφασιστική. Συνειδητά ή μη, το Ελεγκτικό Συνέδριο προσπάθησε να «ομαλοποιήσει» το πέρασμα στα χαρακτηριστικά της κοινωνικής ασφάλισης, με τη βοήθεια του άρθρου 20, παρ. 1 του Συντ/τος, καθώς και της ΕΣΔΑ. Αναδείχθηκε σ’ ένα είδος καθαρτηρίου για πολλές διατάξεις του Κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών διατάξεων, προκειμένου να αποτινάξουν την κονιορτό ενός παρωχημένου πατερναλισμού. 

Με αφορμή τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Χρήστος Μορφακίδης παραθέτει, αναπτύσσει, συστηματικοποιεί και κρίνει όλες τις πτυχές του συνταξιοδοτικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων. Με επιδέξιο τρόπο, παρουσιάζει δικονομικά και ουσιαστικά ζητήματα, όπως αυτά επιλύθηκαν από τη νομολογία του Ανωτάτου αυτού Δικαστηρίου». 

[Από τον πρόλογο του Καθηγητή Άγγελου Στεργίου]