Ο έλεγχος από τον εργοδότη της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και της ενασχόλησης του μισθωτού με το διαδίκτυο (πρόλογος Μιχάλης Σταθόπουλος)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ,  Ο έλεγχος από τον εργοδότη της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και της ενασχόλησης του μισθωτού με το διαδίκτυο (πρόλογος Μιχάλης Σταθόπουλος),  Αθήνα-Κομοτηνή 2006, 151 σελ.

Οι μισθωτοί ασχολούνται ολοένα και περισσότερο με το Διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, όχι μόνο για τις ανάγκες της επιχείρησης τους, αλλά και για προσωπικούς λόγους. 

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας εξετάζει τα δύσκολα ζητήματα που τίθενται:

  • Τη νομιμότητα της παρακολούθησης από τον εργοδότη της συγκεκριμένης δραστηριότητας των μισθωτών.
  • Τη δυνατότητα επίλυσης των ζητημάτων μέσω της ατομικής σύμβασης εργασίας, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή της ρυθμιστικής παρέμβασης του νομοθέτη.
  • Την ανάγκη εξειδίκευσης των γενικών ρυθμίσεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων του ατόμου στα δεδομένα των εργασιακών σχέσεων.
  • Τα όρια των ελεγκτικών δυνατοτήτων των κρατικών οργάνων (Αρχή Προστασίας Δεδομένων και Σ.ΕΠ.Ε.) και το ρόλο των εργασιακών συμβουλίων.

Για να δώσει τις απαντήσεις του ο συγγραφέας αναλύει αντικειμενικά τα εκατέρωθεν συμφέροντα, παρουσιάζει και σχολιάζει τις εναλλακτικές δυνατότητες ρύθμισης και καταγράφει τις λύσεις που δίδουν χώρες όπως οι Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία. Το βιβλίο αποτελεί μια πρωτότυπη συμβολή στη μελέτη ενός μεγάλου κοινωνικού ζητήματος που αναμφίβολα θα σημαδέψει τις εργασιακές σχέσεις στο μέλλον.