Δίκαιο και τουριστική πολιτική

ΑΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ – Α. ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ (Eπιμέλεια),  Δίκαιο και τουριστική πολιτική,  Αθήνα-Κομοτηνή 2005, 182 σελ.

Ο παρών τόμος αποτελεί μια συστηματική διερεύνηση της πλούσιας ελληνικής εμπειρίας σε κεντρικούς τομείς της τουριστικής πολιτικής με ιδιαίτερη βαρύτητα στο νομικό πλαίσιο. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο περιεκτικής πληροφόρησης και κριτικής αξιολόγησης αναφορικά με τον ελληνικό τουριστικό τομέα τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική του διάσταση για όλους όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μια συνοπτική μεν, αλλά πλήρη εικόνα για τον πιο δυναμικό τομέα της εθνικής μας οικονομίας. Το θεματικό του περιεχόμενο διατρέχει καίρια ζητήματα τουριστικής πολιτικής, όπως η διοικητική οργάνωση του τουρισμού, οι τουριστικές επενδύσεις, οι ειδικές μορφές τουρισμού και η προστασία του περιβάλλοντος. Οι συγγραφείς, προερχόμενοι τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από κρατικούς φορείς σχεδιασμού και άσκησης της εθνικής τουριστικής πολιτικής παρουσιάζουν με αντικειμενικότητα και πληρότητα τον ελληνικό τουρισμό ως ώριμη οργανωμένη βιομηχανική δραστηριότητα, με τα προβλήματα, τις επιδιώξεις και τις προοπτικές του.