Συνέδριο: Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και δικαστική πρακτική

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου (www.cecl.gr), σε συνεργασία με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας, το Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (Αυστρία), τον Συνήγορο του Πολίτη της Κροατίας, το Institute for International Legal Studies (Ιταλία) και το Institute for Law and Society (Πολωνία), υλοποιεί το πρόγραμμα “Judging the Charter”. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποσκοπεί στην ενίσχυση των γνώσεων και των ικανοτήτων των δικαστών σε 5 κράτη-μέλη σχετικά με τη χρήση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δικαστική πρακτική γενικά και ειδικότερα σε υποθέσεις μετανάστευσης και ασύλου.  

Στο πλαίσιο του έργου διοργανώνεται διεθνές συνέδριο στην Αθήνα με βασικό στόχο την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με:

  • τομείς εφαρμογής του Χάρτη
  • υφιστάμενη κατάρτιση και τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα
  • μελέτες περιπτώσεων επί της εφαρμογής διατάξεων του Χάρτη
  • εφαρμογή του Χάρτη ειδικά σε θέματα μετανάστευσης

Καλούμε δικαστικούς λειτουργούς με ενδιαφέρον για το αντικείμενο καθώς και εμπειρογνώμονες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου, να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα και αποσκοπεί να αποτελέσει φόρουμ ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με κεντρικά ζητήματα και προκλήσεις κατά την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του Χάρτη.

Τόπος: Αθήνα
Χρόνος: 12 -13 Οκτωβρίου 2017
Γλώσσα συνεδρίου: Αγγλικά
Διαθεσιμότητα: 15 θέσεις

Δηλώσεις συμμετοχής έως: 29 Σεπτεμβρίου 2017 – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Κόστος: Χωρίς κόστος. Καλύπτεται μετακίνηση προς Αθήνα με τρένο ή λεωφορείο και διαμονή για τις νύχτες της 11ης και 12ης Οκτωβρίου.

Αίτηση συμμετοχής/ πληροφορίες:Παρακαλώ συμπληρώστε και αποστείλετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε με την υπεύθυνη έργου, Άννυ Καμαριώτη, στα τηλέφωνα 210 3623089/ 3623506 (εσωτ. 108), ή στο centre@cecl.gr