Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΤΟΥ 2004

Χρόνος: 26-27.1.2001
Τόπος: Αίθουσα Προπυλαίων του Πανεπιστημίου Αθηνών
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Διεθνές Συνέδριο του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. 

Θεματικές ενότητες : 

• Η οριοθέτηση αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών-μελών 
• Το καθεστώς του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
• Ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση 
• Η πρόταση Fischer: Η προοπτική της Ομοσπονδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση