ΤΟ ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Χρόνος: 25 – 26 Σεπτεμβρίου 1997
Τόπος: Σαντορίνη
Γλώσσες: Eλληνικά-Γερμανικά (ταυτόχρονη διερμηνεία)

Διεθνές Συνέδριο του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου με θέμα το πρόσφατα αναθεωρημένο Σύνταγμα της Πολωνίας και συμμετοχή εισηγητών από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Τσεχία και την Ελλάδα.